Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Blåkveite Rund 41 553
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 127
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 1 952
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 338
Hyse Rund 149
Hyse Sløyd med hode 12 404
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 746
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 835
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 4 693
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 181
Rødspette Sløyd med hode 3 713
Sei Rund 100 323
Sei Sløyd med hode 4 963
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 99 290
Smørflyndre Sløyd med hode 6
Torsk Lever 18 405
Torsk Rogn 12 295
Torsk Rund 185 364
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 685 647
Uer (vanlig) Rund 1 229