Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 10
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 1 225
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 36
Hyse Sløyd med hode 958
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 73
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 558
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 552
Rødspette Sløyd med hode 285
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 5 531
Torsk Levende 106 910
Torsk Lever 9 642
Torsk Rogn 9 263
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 191 512
Uer (vanlig) Rund 12