Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 37
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 1 643
Sei Lever 46
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 2 731
Torsk Lever 86
Torsk Rogn 165
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 6 350
Uer (vanlig) Sløyd uten hode, rundsnitt 17