Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 599
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 12
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 91
Lysing Sløyd med hode 15
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 13 202
Uer (vanlig) Rund 23