Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Breiflabb Sløyd med hode 4 808
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 212
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 1 275
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 17
Havål Sløyd uten hode, rundsnitt 4
Hyse Sløyd med hode 82
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 6 479
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 2 310
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 1 987
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 3 396
Lysing Sløyd med hode 98
Pigghå Rund 2
Piggvar Sløyd med hode 7
Rødspette Sløyd med hode 212
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 16 617
Torsk Lever 417
Torsk Rogn 824
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 19 848
Uer (vanlig) Rund 255