Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Annen skate og rokke Vinger 209
Blålange Sløyd uten hode, rundsnitt 13
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 1 660
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 9 179
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 114
Hvitting Sløyd uten hode, rundsnitt 5
Hyse Sløyd med hode 7 814
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 14
Kveite Sløyd med hode 55
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 15 024
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 16 515
Lomre Sløyd med hode 7
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 12 419
Lysing Sløyd med hode 73
Pigghå Rund 15
Rødspette Sløyd med hode 299
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 90 724
Torsk Rogn 124
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 27 732
Uer (vanlig) Rund 6 875