Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Annen skate og rokke Vinger 71
Blålange Sløyd uten hode, rundsnitt 13
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 811
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 4 020
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 88
Hyse Sløyd med hode 6 185
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 14
Kveite Sløyd med hode 55
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 6 872
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 13 816
Lomre Sløyd med hode 6
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 11 435
Lysing Sløyd med hode 52
Pigghå Rund 3
Rødspette Sløyd med hode 281
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 82 564
Torsk Rogn 124
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 25 759
Uer (vanlig) Rund 3 545