Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Annen skate og rokke Vinger 531
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 247
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 1 568
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 9
Hvitting Sløyd uten hode, rundsnitt 18
Hyse Sløyd med hode 1 820
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 1
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 3 674
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 2 640
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 3 365
Lysing Sløyd med hode 301
Rødspette Sløyd med hode 48
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 75 264
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 9 073
Uer (vanlig) Rund 185