Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Blåkveite Rund 72 828
Brosme Rund 3
Brosme Sløyd med hode 16
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 22
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 12
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 4
Isgalt Rund 10 408
Kveite Sløyd med hode 192
Lange Rund 4
Lange Sløyd med hode 34
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 9
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 11
Norsk vårgytende sild Rund 1 126 092
Sei Rund 4 168
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 3
Torsk Hoder 384
Torsk Lever 55
Torsk Rogn 157
Torsk Rund 633
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 3 995
Uer (vanlig) Rund 39