Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 300
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 190
Flekksteinbit Sløyd med hode 4
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 17
Hyse Rund 409
Hyse Sløyd med hode 9 863
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 8
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 470
Lange Sløyd med hode 531
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 122
Lomre Sløyd med hode 31
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 78
Lysing Sløyd med hode 8
Piggvar Sløyd med hode 3
Rødspette Sløyd med hode 507
Sei Rund 13 635
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 22 955
Torsk Hoder 169 818
Torsk Lever 145 384
Torsk Rogn 146 144
Torsk Rund 130 334
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 1 692 093
Tunge Sløyd med hode 40
Uer (vanlig) Rund 12
Uspesifisert fisk Hoder 1