Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Annen skate og rokke Vinger 2
Breiflabb Sløyd med hode 71
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 741
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 2 938
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 1 160
Hvitting Sløyd med hode 1 247
Hyse Sløyd med hode 22 091
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 13
Kveite Sløyd med hode 59
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 2 985
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 2 841
Lomre Sløyd med hode 507
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 383
Lysing Sløyd med hode 53
Piggvar Sløyd med hode 73
Rødspette Sløyd med hode 21 823
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 48 558
Smørflyndre Sløyd med hode 10
Torsk Hoder 107 602
Torsk Lever 31 771
Torsk Rogn 22 232
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 471 118
Uer (vanlig) Rund 210