Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Breiflabb Sløyd med hode 74
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 10
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 365
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 22
Hvitting Sløyd med hode 72
Hvitting Sløyd uten hode, rundsnitt 57
Hyse Sløyd med hode 4 776
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 33
Kveite Sløyd med hode 12
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 225
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 4 175
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 135
Rødspette Sløyd med hode 26
Sei Lever 474
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 23 939
Torsk Hoder 61 356
Torsk Lever 36 865
Torsk Rogn 30 724
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 353 708
Uer (vanlig) Rund 1 262