Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Breiflabb Sløyd med hode 3
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 39
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 208
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 8
Hyse Sløyd med hode 533
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 316
Kveite Sløyd med hode 13
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 401
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 10 194
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 132
Rødspette Sløyd med hode 2
Sei Rund 83
Sei Sløyd med hode 308
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 24 451
Torsk Hoder 418
Torsk Lever 28 347
Torsk Rogn 37 172
Torsk Rund 2 474
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 291 452
Uer (vanlig) Rund 121