Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Breiflabb Sløyd med hode 7
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 36
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 228
Kveite Sløyd med hode 119
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 59
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 419
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 86
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 14 328
Torsk Hoder 2 500
Torsk Rogn 609
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 477 178