Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Blåkveite Rund 122 317
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 92
Brosme Rund 1 083
Brosme Sløyd med hode 35
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 2 988
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 13
Hvitting Sløyd med hode 22
Hvitting Sløyd uten hode, rundsnitt 5
Hyse Rund 1 822
Hyse Sløyd med hode 1 741
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 79
Isgalt Sløyd uten hode, rundsnitt 201
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 260
Lange Rund 3 163
Lange Sløyd med hode 3 540
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 1 399
Lyr Sløyd med hode 115
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 686
Lysing Sløyd med hode 139
Sei Rund 75 104
Sei Sløyd med hode 4 538
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 4 579
Skolest Rund 4 166
Torsk Hoder 9 811
Torsk Lever 5 698
Torsk Rogn 345
Torsk Rund 889 869
Torsk Sløyd med hode 193
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 71 413
Uer (vanlig) Rund 1 190