Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 20
Hyse Rund 19
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 2 310
Kveite Sløyd med hode 36
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 163
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 931
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 2
Sei Lever 315
Sei Rogn 336
Sei Rund 491
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 63 960
Torsk Hoder 32 786
Torsk Lever 26 150
Torsk Rogn 15 407
Torsk Rund 47 758
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 315 760
Uer (vanlig) Rund 9