Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Breiflabb Rund 34
Breiflabb Sløyd med hode 7
Brosme Rund 331
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 1 129
Gråsteinbit Rund 6
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 34
Hyse Rund 3 738
Hyse Sløyd med hode 118
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 762
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 793
Lange Rund 613
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 1 057
Lyr Rund 75
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 245
Sei Rund 2 826
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 26 772
Torsk Rogn 327
Torsk Rund 463 252
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 16 083
Uer (vanlig) Rund 368
Uer (vanlig) Sløyd uten hode, rundsnitt 12