Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Annen skate og rokke Vinger 446
Breiflabb Rund 3
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 612
Brosme Rund 1 780
Brosme Sløyd med hode 65
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 8 009
Gråsteinbit Rund 8
Gråsteinbit Sløyd med hode 20
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 111
Hyse Rund 1 090
Hyse Sløyd med hode 6 776
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 130
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 8 467
Lange Rund 607
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 5 508
Lomre Sløyd med hode 16
Lyr Rund 26
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 4 502
Lysing Sløyd med hode 99
Rødspette Sløyd med hode 227
Sei Rund 9 110
Sei Sløyd med hode 2 569
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 164 313
Torsk Rund 1 067
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 17 334
Uer (vanlig) Rund 2 494