Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Annen skate og rokke Rund 115
Annen skate og rokke Vinger 27
Blåkveite Rund 109 992
Blålange Sløyd uten hode, rundsnitt 84
Blåsteinbit Sløyd med hode 17
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 361
Brosme Rund 8 497
Brosme Sløyd med hode 264
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 425
Flekksteinbit Rund 15
Gråsteinbit Rund 953
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 724
Hyse Rund 205 737
Hyse Sløyd med hode 6 462
Hyse Sløyd uten hode, rundsnitt 1 296
Isgalt Rund 653
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 5 876
Lange Rund 2 191
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 1 272
Lomre Sløyd med hode 217
Lyr Rund 2
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 253
Piggvar Sløyd med hode 33
Rognkjeks (hun) Rogn 15 324
Rødspette Sløyd med hode 8 325
Sei Rund 15 331
Sei Sløyd med hode 558
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 89 080
Skjellbrosme Sløyd med hode 83
Torsk Hoder 20 308
Torsk Lever 82 366
Torsk Rogn 57 566
Torsk Rund 71 693
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 774 181
Uer (vanlig) Rund 2 049