Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Annen skate og rokke Rund 5 811
Blåkveite Rund 1 198
Blåkveite Sløyd med hode 225
Brosme Rund 54 393
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 27
Flekksteinbit Rund 13 747
Gråsteinbit Rund 4 656
Gråsteinbit Sløyd med hode 177
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 216
Hyse Rund 459 567
Hyse Sløyd med hode 283 566
Kveite Sløyd med hode 1 232
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 15
Lange Rund 153
Lomre Sløyd med hode 584
Rødspette Sløyd med hode 2 867
Sei Rund 122 102
Sei Sløyd med hode 33 271
Torsk Rund 610 784
Torsk Sløyd med hode 24 418
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 3 025
Uer (vanlig) Rund 2 048