Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR

ART TILSTAND VEKT KG
Annen skate og rokke Rund 30
Blåkveite Rund 2 010
Blåkveite Sløyd uten hode, rundsnitt 224
Blåsteinbit Rund 205
Brosme Rund 1 282
Brosme Sløyd med hode 18
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 1 080
Flekksteinbit Rund 1 115
Flekksteinbit Sløyd med hode 122
Flekksteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 1 363
Gråsteinbit Rund 319
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 118
Hyse Rund 10 937
Hyse Sløyd med hode 72 295
Kveite Sløyd med hode 426
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 3 435
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 8
Rødspette Sløyd med hode 8
Sei Rund 7 877
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 681
Torsk Rogn 16
Torsk Rund 104 121
Torsk Sløyd med hode 25 660
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 18 350
Uer (vanlig) Rund 7 336