Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR I UTHAUG FISK AS


Som gjestebruker har ser du 10 tilfeldige fiskeslag
ART TILSTAND VEKT KG
Hyse 261
Lyr 161
Sei 1 916
Torsk 168

LANDET PR DATO HITTIL I ÅR

DATO
2020-03-11
2020-02-07
2020-02-03
2020-01-29
2020-01-10