Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR I SKUDE FRYSERI AS


Som gjestebruker har ser du 10 tilfeldige fiskeslag
ART TILSTAND VEKT KG
Hestmakrell 755 148
Kolmule 980
Makrell 6 614 345
Nordsjøsild 98
Norsk vårgytende sild 2 596 115
Sei 2 695

LANDET PR DATO HITTIL I ÅR

DATO
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-06
2020-02-05
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-02
2020-02-01
2020-01-30
2020-01-29
2020-01-28
2020-01-25
2020-01-23
2020-01-22
2020-01-21
2020-01-20
2020-01-19
2020-01-17
2020-01-14
2020-01-13
2020-01-12
2020-01-10
2020-01-09
2020-01-06
2020-01-05