Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR I NILS SPERRE AS


Som gjestebruker har ser du 10 tilfeldige fiskeslag
ART TILSTAND VEKT KG
Makrell 4 573 935
Nordsjøsild 2 820
Sei 432 487
Snabeluer 91 000
Torsk 90 767
Uer (vanlig) 2 220

LANDET PR DATO HITTIL I ÅR

DATO
2020-01-25
2020-01-24
2020-01-23
2020-01-22
2020-01-21
2020-01-20
2020-01-18
2020-01-13
2020-01-11