Mottaksstasjon Vis

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR I ERIKSEN FJORDFISKE


Som gjestebruker har ser du 10 tilfeldige fiskeslag
ART TILSTAND VEKT KG
Berggylt 2
Breiflabb 5
Grønngylt 32
Hyse 4
Lange 3
Lyr 106
Lysing 8
Sei 51
Sjøkreps 6
Taskekrabbe 3
Torsk 26

LANDET PR DATO HITTIL I ÅR

DATO
2020-12-30
2020-12-19
2020-11-15
2020-10-04
2020-09-20
2020-09-13
2020-07-31
2020-07-20
2020-05-10
2020-05-01
2020-04-09
2020-04-08
2020-04-07