Mottak Vis

LANDET: SKUDE FRYSERI AS - 2020-01-13

REG MERKE FARTØYNAVN ART TILSTAND KVALITET REDSKAP KVOTETYPE VEKT KG
R 0001K CETUS Makrell Rund Flytetrål Vanlig kvote 677821
R 0001K CETUS Nordsjøsild Rund Flytetrål Vanlig kvote 98