Landing2019 Vis

LANDET: 2019-05-08

ART TILSTAND KVALITET KVOTETYPE REDSKAP VEKT KG BELØP
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 11
Hyse Sløyd med hode Vanlig kvote Snurrevad 2 056
Rødspette Sløyd med hode Vanlig kvote Snurrevad 29
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 19