Landing2019 Vis

LANDET: 2019-03-11

ART TILSTAND KVALITET KVOTETYPE REDSKAP VEKT KG BELØP
Hyse Sløyd med hode Vanlig kvote Snurrevad 76
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 29
Torsk Lever Vanlig kvote Snurrevad 1 716
Torsk Hoder Vanlig kvote Snurrevad 4 526
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 18 898
Torsk Rogn Vanlig kvote Snurrevad 2 233