Landing2019 Vis

LANDET: 2019-02-26

ART TILSTAND KVALITET KVOTETYPE REDSKAP VEKT KG BELØP
Hyse Rund Vanlig kvote Snurrevad 992
Hyse Sløyd med hode Vanlig kvote Snurrevad 30
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 1
Rødspette Sløyd med hode Vanlig kvote Snurrevad 1
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 85
Torsk Hoder Vanlig kvote Snurrevad 3 161
Torsk Rogn Vanlig kvote Snurrevad 1 388
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 14 622
Torsk Lever Vanlig kvote Snurrevad 1 121