Landing2019 Vis

LANDET: 2019-02-05

ART TILSTAND KVALITET KVOTETYPE REDSKAP VEKT KG BELØP
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 3
Hyse Sløyd med hode Vanlig kvote Snurrevad 98
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 103
Torsk Rogn Vanlig kvote Snurrevad 545
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 8 814
Torsk Lever Vanlig kvote Snurrevad 824
Torsk Hoder Vanlig kvote Snurrevad 925