Landing Vis

LANDET: 2020-09-30

MERKE FARTØY ART TILSTAND KVALITET KVOTETYPE REDSKAP VEKT KG
NC322 Akkar Rund Annet lands kvote Snurrevad 6
NC322 Hvitting Sløyd med hode Annet lands kvote Snurrevad 305
NC322 Hyse Sløyd med hode Annet lands kvote Snurrevad 2 181
NC322 Kveite Sløyd med hode Annet lands kvote Snurrevad 5
NC322 Lange Sløyd med hode Annet lands kvote Snurrevad 348
NC322 Lomre Sløyd med hode Annet lands kvote Snurrevad 15
NC322 Lyr Sløyd med hode Annet lands kvote Snurrevad 265
NC322 Lysing Sløyd med hode Annet lands kvote Snurrevad 13 774
NC322 Sei Sløyd med hode Annet lands kvote Snurrevad 5 217
NC322 Torsk Sløyd med hode Annet lands kvote Snurrevad 5 652