Landing Vis

LANDET: 2020-02-26

MERKE FARTØY ART TILSTAND KVALITET KVOTETYPE REDSKAP VEKT KG
N 0056V VIKSKJÆR Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 2
N 0056V BUKSNESFJORD Hyse Sløyd med hode Vanlig kvote Snurrevad 332
N 0056V VIKSKJÆR Hyse Sløyd med hode Vanlig kvote Snurrevad 108
N 0056V BUKSNESFJORD Lange Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 4
N 0056V BUKSNESFJORD Rødspette Sløyd med hode Vanlig kvote Snurrevad 2
N 0056V BUKSNESFJORD Sei Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 164
N 0056V VIKSKJÆR Sei Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 64
N 0056V BUKSNESFJORD Torsk Hoder Vanlig kvote Snurrevad 4 992
N 0056V BUKSNESFJORD Torsk Lever Vanlig kvote Snurrevad 1 853
N 0056V VIKSKJÆR Torsk Lever Vanlig kvote Snurrevad 819
N 0056V VIKSKJÆR Torsk Rogn Vanlig kvote Snurrevad 819
N 0056V BUKSNESFJORD Torsk Rogn Vanlig kvote Snurrevad 1 945
N 0056V VIKSKJÆR Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 8 192
N 0056V BUKSNESFJORD Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 18 490