Landing Vis

LANDET: 2020-02-19

MERKE FARTØY ART TILSTAND KVALITET KVOTETYPE REDSKAP VEKT KG
N 0056V BUKSNESFJORD Hyse Rund Vanlig kvote Snurrevad 54
N 0056V VIKSKJÆR Hyse Sløyd med hode Vanlig kvote Snurrevad 20
N 0056V BUKSNESFJORD Lange Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 4
N 0056V BUKSNESFJORD Rødspette Sløyd med hode Vanlig kvote Snurrevad 12
N 0056V BUKSNESFJORD Sei Rund Vanlig kvote Snurrevad 1 206
N 0056V VIKSKJÆR Torsk Hoder Vanlig kvote Snurrevad 2 360
N 0056V BUKSNESFJORD Torsk Hoder Vanlig kvote Snurrevad 1 287
N 0056V BUKSNESFJORD Torsk Lever Vanlig kvote Snurrevad 465
N 0056V VIKSKJÆR Torsk Lever Vanlig kvote Snurrevad 1 180
N 0056V VIKSKJÆR Torsk Rogn Vanlig kvote Snurrevad 1 180
N 0056V BUKSNESFJORD Torsk Rogn Vanlig kvote Snurrevad 463
N 0056V BUKSNESFJORD Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 4 768
N 0056V VIKSKJÆR Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt Vanlig kvote Snurrevad 11 799