Fylke Vis

LANDINGER REGISTRERT I Troms og Finnmark FYLKE


Som gjestebruker har ser du 10 tilfeldige fartøy
MERKE
NAVN
LENGDE (m) EIER KOMMUNE
F 0050A
NORDSILD
987504781
ALTA
F 0105L
GROGIS
915887414
LEBESBY
F 0300L
H MARIE
998045223
LEBESBY
T 0400T
KURT-ENDRE
969268353
TROMSØ
M0337
0
T 0008S
ARNØYTIND
969061848
SKJERVØY
EK1802
0
N 0136Ø
VORNESVÆRING
998735211
ØKSNES
T 0051K
BURØY
815513932
KARLSØY
M 0025K
GRIPAR
869344362
KRISTIANSUND

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR I Troms og Finnmark FYLKE


Som gjestebruker har ser du 10 tilfeldige fiskeslag
ART TILSTAND VEKT KG
Blåkveite Hoder 851 758
Hyse Rogn 6 047
Snabeluer Bukskåret/Japankutt 6 041 408
Håbrann Rund 72
Lange Rogn 1 666
Uer (vanlig) Rund 2 869 568
Annen skate og rokke Rund 417 904
Norsk vårgytende sild Rund 63 059 639
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 28 640 995
Brosme Rund 1 016 470