Fylke Vis

LANDINGER REGISTRERT I Nordland FYLKE


Som gjestebruker har ser du 10 tilfeldige fartøy
MERKE
NAVN
LENGDE (m) EIER KOMMUNE
N 0262B
ASTRID

BODØ
T 0016L
EINARSON

SENJA
M 0003S
MALI

ÅLESUND
XAH437

N 0033L
MARKUS

LURØY
M 0001S
ORION

SULA
N 0087M
MIRO

MOSKENES
N 0058Ø
MARTYNA

ØKSNES
N 0124B
TINE

BRØNNØY
N 0009S
GAUTE

STEIGEN

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR I Nordland FYLKE


Som gjestebruker har ser du 10 tilfeldige fiskeslag
ART TILSTAND VEKT KG
Grisetang Rund 17 015 410
Sei Filet med skinn, med bein 18
Annen skate og rokke Vinger 1 956
Gråsteinbit Rund 28 014
Blåkveite Japankuttet uten spord 152 858
Torsk Filet uten skinn, med bein 854 355
Torsk Filet med skinn, med bein 215 499
Snabeluer Bukskåret/Japankutt 1 904 938
Torsk Levende 1 319 436
Sei Lever 38 239