Fylke Vis

LANDINGER REGISTRERT I FYLKE


Som gjestebruker har ser du 10 tilfeldige fartøy
MERKE
NAVN
LENGDE (m) EIER KOMMUNE
H 0002F
LIGRUNN

ØYGARDEN
H 0247A
ENTERPRISE

AUSTEVOLL
VA0010S
GALANT

KRISTIANSAND
H 0074A
TALBOR

AUSTEVOLL
H 0365A
GERDA MARIE

AUSTEVOLL
F 0038H
RYPEFJORD

HAMMERFEST
O 0017O
VENDEL

OSLO
VA0001M
ANTILDE

LINDESNES
H 0034A
GARDAR

AUSTEVOLL
H 0148A
H ØSTERVOLD

AUSTEVOLL

TOTALT LANDET HITTIL I ÅR I FYLKE


Som gjestebruker har ser du 10 tilfeldige fiskeslag
ART TILSTAND VEKT KG
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 23 347
Lomre Rund 710
Smørflyndre Rund 3 203
Lange Rund 87
Antarktisk krill Olje 23 660
Rødspette Sløyd med hode 2 730
Sjøkreps Levende 4 570
Norsk vårgytende sild Rund 11 586 369
Vassild Rund 13 564
Dypvannsreke Rund 101 960