Fartøy Vis

SF0010S ARGO JUNIOR

Totalt levert hittil i år

ART TILSTAND VEKT KG
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 7
Lysing Sløyd med hode 3 952
Brosme Rund 478
Breiflabb Sløyd med hode 5 379
Hyse Rund 1 469