Fartøy Vis

R 0017S IDSEGUTT

  • Eier
  • Poststed
  • Fylke / Kommune /

Totalt levert hittil i år

ART TILSTAND VEKT KG
Torsk Sløyd med hode 436
Grønngylt Levende 800
Bergnebb Levende 543
Norsk vårgytende sild Rund 146 670
Breiflabb Sløyd med hode 630

Totalt levert 2019

ART TILSTAND VEKT KG
Lyr Sløyd med hode 103
Norsk vårgytende sild Rund 209 558
Breiflabb Sløyd med hode 1 396
Berggylt Levende 220
Bergnebb Levende 1 105