Fartøy Vis

N 0477M NORDLYS

  • Eier
  • Poststed
  • Fylke / Kommune /

Totalt levert hittil i år

ART TILSTAND VEKT KG
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 1 364
Hyse Rund 2
Torsk Rogn 134
Sei Rund 22
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 52

Totalt levert 2019

ART TILSTAND VEKT KG
Torsk Rund 17 128
Torsk Rogn 30
Sei Rund 2
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 1 222
Torsk Lever 80