Fartøy Vis

N 0304V VOLLEN

  • Eier
  • Poststed
  • Fylke / Kommune /

Totalt levert hittil i år

ART TILSTAND VEKT KG
Lomre Sløyd med hode 3
Hyse Sløyd med hode 191
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 39
Piggvar Sløyd med hode 5
Brosme Sløyd uten hode, rundsnitt 24

Totalt levert 2019

ART TILSTAND VEKT KG
Uer (vanlig) Rund 16 325
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 53 880
Torsk Rogn 2 807
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 3 048
Rødspette Sløyd med hode 167