Fartøy Vis

N 0056V VIKSKJÆR

  • Eier
  • Poststed
  • Fylke / Kommune /

Totalt levert hittil i år

ART TILSTAND VEKT KG
Rødspette Sløyd med hode 204
Sei Rund 32 455
Hyse Rund 3 640
Lange Rund 100
Torsk Rund 3 782

Totalt levert 2019

ART TILSTAND VEKT KG
Torsk Sløyd med hode 30
Hyse Sløyd med hode 52 493
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 4
Rødspette Sløyd med hode 269
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 249 634