Fartøy Vis

N 0011Ø VÅRHEIM

  • Eier
  • Poststed
  • Fylke / Kommune /

Totalt levert hittil i år

ART TILSTAND VEKT KG
Uer (vanlig) Rund 352
Torsk Rund 254
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 613
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 1
Hyse Sløyd med hode 34 297

Totalt levert 2019

ART TILSTAND VEKT KG
Hyse Sløyd med hode 15 576
Breiflabb Sløyd uten hode, rundsnitt 51
Lange Rund 319
Breiflabb Rund 74
Brosme Rund 31