Fartøy Vis

MK0473

  • Eier
  • Poststed
  • Fylke / Kommune /

Totalt levert hittil i år

ART TILSTAND VEKT KG
Hyse Lever 2 819
Torsk Avskjær 30 720
Hyse Filet uten skinn, med bein 42 183
Flekksteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 15 791
Gråsteinbit Sløyd uten hode, rundsnitt 18 230

Totalt levert 2019

ART TILSTAND VEKT KG
Gapeflyndre Sløyd uten hode, rundsnitt 15 416
Sei Rogn 3 498
Hyse Filet med skinn, med bein 3 022
Blåkveite Japankuttet uten spord 3 999
Lange Sløyd uten hode, rundsnitt 2 494