Fartøy Vis

H 0132AV KENNFISH

Totalt levert hittil i år

ART TILSTAND VEKT KG
Taskekrabbe Levende 20
Hummer Levende 21
Sjøkreps Levende 125
Torsk Levende 7