Fartøy Vis

F 0100K NORDSTRAND

  • Eier
  • Poststed
  • Fylke / Kommune /

Totalt levert hittil i år

ART TILSTAND VEKT KG
Blåkveite Rund 157
Brosme Rund 20
Torsk Rund 2 084
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 4 466
Torsk Rogn 260

Totalt levert 2019

ART TILSTAND VEKT KG
Kongekrabbe, hun- Levende 145
Sei Rund 438
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 154
Torsk Rund 9 018
Kongekrabbe, han- Levende 988