Fartøy Vis

F 0030L SKJÆRGRUNN

  • Eier
  • Poststed
  • Fylke / Kommune /

Totalt levert hittil i år

ART TILSTAND VEKT KG
Flekksteinbit Rund 2 615
Kongekrabbe, hun- Levende 218
Sei Rund 1 869
Torsk Lever 1 527
Torsk Rund 201 784

Totalt levert 2019

ART TILSTAND VEKT KG
Flekksteinbit Rund 655
Torsk Lever 3 248
Torsk Rund 55 962
Torsk Hoder 6 079
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 261