Fartøy Vis

F 0012N SOA

  • Eier
  • Poststed
  • Fylke / Kommune /

Totalt levert hittil i år

ART TILSTAND VEKT KG
Torsk Rund 28 518
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 10 515
Kongekrabbe, hun- Levende 209
Kongekrabbe, han- Levende 2 382
Torsk Rogn 130

Totalt levert 2019

ART TILSTAND VEKT KG
Lange Rund 15
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 25 558
Rognkjeks (felles) Rund 3 795
Torsk Rund 6 240
Hyse Rund 64