Fartøy Vis

ABS492

  • Eier
  • Poststed
  • Fylke / Kommune /

Totalt levert hittil i år

ART TILSTAND VEKT KG
Lyr Sløyd uten hode, rundsnitt 50
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 216
Kveite Sløyd uten hode, rundsnitt 93
Rødspette Sløyd med hode 3
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 368

Totalt levert 2019

ART TILSTAND VEKT KG