Fartøy Vis

A 0086N VATERFJORD

  • Eier
  • Poststed
  • Fylke / Kommune /

Totalt levert hittil i år

ART TILSTAND VEKT KG
Sei Rund 2 040
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 13 576
Torsk Hoder 1 607
Torsk Rogn 193
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 6

Totalt levert 2019

ART TILSTAND VEKT KG
Torsk Rogn 317
Torsk Hoder 565
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 26 833
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 22
Torsk Lever 1 519