Fartøy Vis

A 0086N VATERFJORD

Totalt levert hittil i år

ART TILSTAND VEKT KG
Torsk Sløyd uten hode, rundsnitt 26 833
Torsk Lever 1 519
Sei Sløyd uten hode, rundsnitt 22
Torsk Rogn 317
Torsk Hoder 565