Velkommen hit!

Skrevet av Rune Larsen den 2019-02-28 | Sist endret: 2019-03-05 | Modu: Hovedside Kategori: Velkommen

Dette er en fortsettelse av prosjektet jeg startet i 2018. Prosjektet stoppet opp da Norges Råfisklag gjorde det litt vanskelig for meg å få hentet ut dataene. Jeg kom nærmest med en tilfeldighet over en ny måte å få tilgang til de aktuelle dataene, så da tok jeg opp prosjektet igjen. 

Fiskeridirektoratet legger ut data helt tilbake til år 2000. Dette er data som fritt kan brukes, under lisensen "Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD)". Dette gjør at jeg bl.a. kan hente ned rådata, sette de sammen med andre data jeg har, og lage oversikter man ikke finner ellers på nett.

Jeg kommer i første omgang til å konsentrere meg om å få vist fram data fra de siste tre årene, dvs. 2017, 2018 og 2019. Det er ufattelig mye data som skal jeg må lage effektiv kode som viser dette raskt. Det er ca 1 million linjer i hver av tabellene for hvert år. 

NB! Bruker du mobiltelefon, kan det være at det ikke er alle data som vises i tabellene, da må du scrolle mot høyre/venstre alt ettersom hvor dataene er.