Manglende fylkes- og kommune data

Skrevet av Rune Larsen den 2020-01-03 | Sist endret: 2020-01-03 | Modu: Hovedside Kategori: Fylker og kommuner

Det er litt problemer med visning av data!

Fiskeridirektoratet har fjernet verdiene for landingsfylker/kommuner i sine data. Dette har nok sammenheng med den fylkes- og kommunesammenslåingen som ble gjort ved nyttår.

Inntil videre er dette data som ikke vises. Dette medfører at det pr nå ikke er mulig å få opp data fylkesvis i menyen på venstre side. Jeg har laget et script som setter inn kommuner, slik at data for kommuner vil vises. Planen er å få laget et tilsvarende script som oppdaterer alle fylker, men det tar litt mer tid. Ferdig i løpet av en dag eller to.